Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – Aktualizacja
Share

W dniu dzisiejszym Zarząd LKS Ceramik Krotoszyn podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków LKS Ceramik Krotoszyn w dniu 26 lutego 2016 r. w restauracji „Krotosz”.

I Termin – 26.02.2016 r., godz. 18:00, Restauracja „Krotosz”
II Termin – 26.02.2016 r., godz. 18:15, Restauracja „Krotosz”

Wstępny projekt porządku zebrania

   1. Otwarcie zebrania – Prezes Lech Pauliński
   2. Powitanie uczestników i zaproszonych gości – Prezes Lech Pauliński
   3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta Zebrania
   4. Przedstawienie i przyjęcie Porządku zebrania
   5. Wybór Komisji
   a. Mandatowej
   b. Skrutacyjnej
   c. Uchwał i wniosków
   6. Stwierdzenie prawomocności zebrania – Komisja Mandatowa
   7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LKS Ceramik Krotoszyn – Prezes Lech Pauliński
   8. Sprawozdanie finansowe – Księgowa W. Baran
   9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
   10. Projekt nowego teksty Statutu – Wiceprezes Maciej Oprysiak
   11. Dyskusja nad pkt. 6 -10
   12. Podjęcie uchwał:
   a. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
   b. w sprawie uchwalenia nowego tekstu Statutu
   13. Wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
   14. Wystąpienie zaproszonych gości
   15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
   16. Wolne głosy i wnioski
   17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

    Pobierz “projekt_porządu_obrad_2016.pdf”

    projekt_porządu_obrad_2016.pdf – Pobrano 597 razy – 64,00 KB

    Pobierz “Projekt Statutu 2016”

    STATUT_projekt_2016.pdf – Pobrano 629 razy – 146,19 KB