Search for:
Share

Nasz klub w głównej mierze swoje funkcjonowanie opiera na środkach uzyskiwanych od samorządów lokalnych i administracji państwowej. Bierzemy m.in. udział w organizowanych przez te podmioty konkursach na realizacje zadań publicznych realizowanych na podstawie ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Krotoszyn
http://www.krotoszyn.pl
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
www.umww.pl