Search for:
Share

Informację dla rodziców/opiekunów prawnych i zawodników

  1. Osoba trenująca na obiektach LKS Ceramik Krotoszyn zgodnie z decyzją Zarządu Klubu musi być jego członkiem lub uzyskać zgodę Zarządu.
  2. O przyjęciu w poczet członków LKS Ceramik Krotoszyn decyduje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji – wzór poniżej.
  3. Na każdy wyjazd osoby niepełnoletniej wymagane jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna – w przypadku braku  zgody zawodnik nie weźmie udziału w zawodach.
  4. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek odebrać małoletniego z miejsca zbiórki po powrocie z zawodów/obozów.
  5. Za osiągnięcia sportowe klub może wypłacić jednorazowe nagrody pieniężne – zgodnie z uchwałą zarządu.
  6. Godziny treningów można sprawdzić tutaj.

Uwaga 1
W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację wypełniają rodzice/opiekuni prawni, która jest równocześnie zgodą rodzica na uczęszczanie dzieci na treningi.

Uwaga 2
Kliknij, aby zapoznać się ze statutem LKS Ceramik Krotoszyn

Pobierz