Search for:
Share

Prezes
Pauliński Lech

I-szy Wiceprezes
Oprysiak Maciej

II-gi Wiceprezes
Pluta Bronisław

III-ci Wiceprezes
Cierniewski Jacek

Sekretarz
Kazimierz Patalas

Członkowie Zarządu
Bojarski Aleksander
Szeszycki Bousław
Właśniak Grzegorz
Siudy Tomasz
Kowalski Bogdan
Krzywonos Grzegorz
Patalas Rafał
Woltman Ryszard

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Skotarek Wiesław
V-ce Przewodniczący – Zielonka Zdzisław
Sekretarz – Ratajczyk Kazimierz

zarzad 2012_2016
Zarząd LKS Ceramik 2012 – 2016

Zarząd 2007-2011