Search for:
Share

Lista członków Zarządu, którzy uczestniczyli w jego pracach przynajmniej przez dwie kadencję
(porządek alfabetyczny)

 • Wiesława Baran
 • Dariusz Bielawny
 • Aleksander Bojarski
 • Jacek Cierniewski
 • Alojzy Grzymski
 • Hubert Kaczmarek
 • Krzysztof Kaczmarek
 • Paweł Kanikowski
 • Bogdan Kowalski
 • Leszek Kuliński
 • Heliodor Maliński
 • Kazimierz Marszałek
 • Paweł Nowak
 • Maciej Oprysiak
 • Monika Oprysiak
 • Kazimierz Patalas
 • Bronisław Pluta
 • Kazimierz Ratajczyk
 • Bogdan Szeszycki
 • Tomasz Siudy
 • Wiesław Skotarek
 • Jerzy Szymczak
 • Jerzy Tałajczyk
 • Wojciech Wala
 • Grzegorz Właśniak
 • Ryszard Woltmann