Sprawozdanie za 2007
Share

Klub Sportowy „Ceramik” Krotoszyn działa zgodnie ze statutem Ludowego Klubu Sportowego „Ceramik” Krotoszyn i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041141 w Poznaniu i działa jako Związek Stowarzyszeń.

Zarząd Klubu Sportowego „Ceramik” Krotoszyn funkcjonuje w następującym składzie:

Pauliński Lech – Prezes Klubu
Kanikowski Paweł – V-ce Prezes d/s finansowych
Bielawny Dariusz – V-ce Prezes d/s marketingu
Pluta Bronisław – V-ce Prezes d/s sportowych
Woltman Ryszard – Członek Zarządu
Zielonka Zdzisław – Członek Zarządu
Bojarski Aleksander – Członek Zarządu
Kowalski Bogdan – Członek Zarządu
Szeszycki Bogdan – Członek Zarządu
Patalas Kazimierz – Skarbnik
Marciniak Jarosław – Członek Zarządu
Nowak Paweł – Członek Zarządu
Wieczorek Dominik – Członek Zarządu
Siudy Tomasz – Członek Zarządu
Panek Adam – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Skotarek Wiesław – Przewodniczący
Ratayczyk Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Koczorowski Bogdan – Członek Zarządu
Haremza Maciej – Członek Zarządu

Głowna Księgowa Klubu Sportowego Ceramik Krotoszyn – Wiesława Baran.
Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb 1x na 2 miesiące.

Na zebraniach tych omawiane są problemy bieżące działalności Klubu, sprawy organizacyjne, sprawy szkoleniowe, finansowe, wychowawcze młodzieży oraz organizacja zawodów i udział naszych zawodników w startach w zawodach krajowych i zagranicznych.

Szkolenie Klubu obejmuje 180 zawodników i zawodniczek w zapasach w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasach kobiet. Ponadto współpracujemy i dofinansujemy Filie Klubu Sportowego Ceramik oraz UKS-y które współpracują z nami:
Fila w Sulmierzycach
Filia w Chwaliszewie
Filia Benice
Uczniowski Klub Sportowy „Suples Błonie” w Krotoszynie
Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Krotoszynie
Uczniowski Klub Sportowy „Herakles” Orpiszew
Uczniowski Klub Sportowy „Bartosz” Odolanów

Stan członków na 30.11.2007 rok

Młodzicy 60 osób
Młodziczki 30 osób
Kadeci 20 osób
Kadetki 15 osób
Juniorzy 15 osób
Juniorki 10 osób
Młodzieżowcy do 23 lat 10 osób
Dziewczyny do 23 lat 8 osób

Szkoleniem młodzieży zajmują się trenerzy i instruktorzy:

Patalas Rafał – Trener Koordynator Kadry Wielkopolski w zapasach styl wolny mężczyzn oraz kobiet oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie, Trener kl. II zapasów.
Ratajczyk Roman – Instruktor zapasów.
Haremza Maciej – Instruktor zapasów w UKS w Orpiszewie, nauczyciel wychowania fizycznego w Orpiszewie.
Robakowski Piotr oraz Olszewski Stefan – UKS „Herkules”
Kaj Adam – nauczyciel wychowania fizycznego w UKS w Chwaliszewie.
Frąszczak Bogdan – Instruktor zapasów w UKS „Bartosz” w Odolanów.

Sędziowie klubu ”Ceramik” Krotoszyn:

Ratayczyk Eugeniusz – sędzia klasy międzynarodowej
Ratayczyk Zenon – sędzia klasy II
Olszewski Stefan – sędzia klasy I
Patalas Rafał – sędzia okręgowy
Ratayczyk Roman – sędzia klasy II
Robakowska Monika – sędzia okręgowy
Filipczak Dariusz – sędzia okręgowy
Walkowiak Łukasz – sędzia okręgowy
Mączak Przemysław – sędzia okręgowy

W roku 2007 Klub Sportowy Ceramik organizował liczne imprezy Krajowe i Międzynarodowe rangi wojewódzkiej, makroregionalnej, ogólnopolskiej i Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski, jak również zawody Międzynarodowe z udziałem zawodników Niemiec oraz Włoch Sycylia – Palermo.

W roku 2007 uczestniczyliśmy w 110 imprezach sportowych wszystkich grup wiekowych, w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny zajęliśmy II miejsce w Polsce na 380 z klasyfikowanych klubów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych.

Nasi zawodnicy należą do Kadry Polskiej oraz Kadry Wojewódzkiej Wielkopolski zarówno w grupie dziewczyn jak i chłopców. Nasi zawodnicy brali udział w Mistrzostwach Europy Turcja 2007 oraz Mistrzostwach Europy Kadetów – Warszawa 2007.

Współpracujemy z Klubami z innych Państw: Niemcy, Włochy, Słowacja na zasadzie wymiany sportowej.

Dokonaliśmy remontu sali treningowej oraz szatni ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które otrzymaliśmy za sukcesy sportowe oraz otrzymaliśmy dofinansowanie do wyżej wymienionego remontu z Urzędu Miasta Krotoszyn.

W Krotoszynie w 2007 roku organizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Krotoszyn, Ministerstwem Sportu w Warszawie, Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, Wielkopolskim Związkiem Zapaśniczym w Poznaniu, LKS Ceramik Krotoszyn wiele imprez rangi Ogólnopolskiej i Międzynarodowej.

Puchar Polski Seniorów kolejny 16 raz w Krotoszynie.
Puchar Polski Juniorów młodszych (kadetów).
Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych dziewczyn i chłopców.
Międzynarodowy Turniej Dziewcząt i Chłopców w Krotoszynie z Arten – Germania Niemcy.
Międzynarodowy Turniej Krotoszyn Włochy (Palermo – Sycylia).

Ważniejsze osiągnięcia Klubu Sportowego „Ceramik” Krotoszyn w roku 2007.

1. Mączak Przemysław – kat. 96 kg. Brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski styl wolny – Poznań, Brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski styl klasyczny – Wałbrzych, Brązowy medalista Pucharu Polski Seniorów w Poznaniu, V miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów – Brzeg Dolny.

2. Baran Radosław – kat. 84 kg. Złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w Białogardzie, Srebrny medal na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Solcu Kujawskim, Brązowy medal na Pucharze Polski Seniorów w Krotoszynie, Brązowy medal w Turnieju Międzynarodowym w Łotwie, V miejsce na Turnieju Międzynarodowy – Bułgaria, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku

3. Słowiński Adam – kat. 54 kg. Złoty medal na Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie, Srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krapkowicach, Srebrny medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim Juniorów młodszych, Srebrny medal na Międzynarodowym Turnieju Juniorów młodszych w Bydgoszczy, VIII miejsce w Mistrzostwach Europy w Warszawie – Juniorów młodszych, brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej,
srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku

4. Stasierski Szymon – kat. 96 kg. Srebrny medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Juniorów w Solcu Kujawskim , X miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów – Turcja, Brązowy medal w Turnieju Międzynarodowym Łotwa, Brązowy medal w Turnieju Międzynarodowym na Słowacji, złoty medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS juniorów –Przysucha, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku

5. Filipczak Dariusz – kat.120 kg. Złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w Białogardzie, Brązowy medal na Turnieju Międzynarodowym juniorów w Grodnie – Białoruś, Brązowy medal na Turnieju Międzynarodowym juniorów w Słowacji, złoty medal na Turnieju Międzynarodowym seniorów w Palermo – Sycylia, złoty medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS – juniorów Przysucha.

6. Filipczak Adam – kat.76 kg. Brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krapkowicach, brązowy medal na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim, brązowy medal na Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku, brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej, Brązowy medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS – Przysucha.

7. Gąbka Łukasz – kat.76 kg. Srebrny medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim, srebrny medal na Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku, brązowy medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS – Przysucha, Srebrny medal na Pucharze Polski Kadetów w Krotoszynie, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku ,brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

8. Wyrwas Roman – kat. 63 kg.Brązowy medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim, V miejsce na Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie, srebrny medal na Turnieju Międzynarodowym w Palermo – Sycylia, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku, Srebrny medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS – Przysucha, brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej

9. Matyba Mateusz – kat. 50 kg.brązowy medal w Międzynarodowym Turnieju Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim, srebrny medal w Międzynarodowym Turnieju Juniorów młodszych w Bydgoszczy, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku ,brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

10. Wojtkowski Mateusz – kat. 76 kg. Srebny medal na Mistrzostwach Polski LZS juniorów młodszych – Przysucha, piąte miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krapkowicach, piąte miejsce na Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku, brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

11. Markiewicz Dominik – kat. 63 kg. piąty na Mistrzostwach Polski LZS juniorów młodszych – Przysucha, brązowy medal na Mistrzostwach Międzywojewódzkich w Białogardzie, srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku, brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

12. Panek Damian – kat 50 kg. złoty na Mistrzostwach Polski LZS juniorów młodszych – Przysucha, srebny medal na Mistrzostwach Międzywojewódzkich w Białogardzie, brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

13. Stachowiak Damian – kat.54 kg.brązowy na Mistrzostwach Polski LZS juniorów młodszych – Przysucha, brązowy medal na Mistrzostwach Międzywojewódzkich w Białogardzie, brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych w Rudzie śląskiej.

14. Baran Robert – kat. 73 kg. srebrny medal na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Miliczu, srebrny medal na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Krotoszynie, Brązowy medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS – Przysucha.

15. Filipczak Mateusz – kat.58 kg. złoty medal w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Krotoszynie, zloty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie, brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w stylu klasycznym w ¯arach

16. Bitner Dawid – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie.

17. Ostek Krzysztof – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie.

18. Gruchociak Patryk – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie.

19. Tanaś Jakub – brązowy medal na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Miliczu, brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w stylu klasycznym w ¯arach.

20. Wosiek Adam – brązowy medal na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Miliczu, brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie

21. Gmurowski Karol – brązowy medal na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Krotoszynie, Srebrny medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Krotoszynie, brązowy medal na Ogólnopolskim Turnieju UKS w Miliczu.

22. Pilipa Szymon – brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Krotoszynie.

23. Usarek Karol – brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krotoszynie.

24. Wosik Damian – brązowy medal na Ogólnopolskim Turnieju UKS w Miliczu, brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

25. Chrastek Romana – brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Stargardzie Szczecińskim.

26. Moch Katarzyna – brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w Stargardzie Szczecińskim.

27. Niśkiewicz Justyna – srebrny medal na Międzynarodowym Turnieju Juniorek w Stargardzie Szczecińskim, srebrny medal na Pucharze Polski Seniorek w Trzcielu.

28. Robakowska Monika – brązowy medal Puchar Polski Seniorek w Trzcielu, Brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorek w Siedlcach.

29. Olszewska Monika – złoty medal Ogólnopolski Turniej Młodziczek w Miliczu, srebrny medal w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek w Krotoszynie, srebrny medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek – ¯ary.

30. Piętak Katarzyna – brązowy medal w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży, X miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Kędzierzyn Ko¼le.

31. Piętak Magda – Złoty medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

32. Janicka Daria – Srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

33. Stachowiak Patrycja – Srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

34. Janicka Agnieszka – Brązowy medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek – ¯ary.

35. Marcinek Zuzanna – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary, brązowy medal Ogólnopolski Turniej UKS Młodziczek w Krotoszynie, Brązowy medal Ogólnopolski Turniej UKS Młodziczek – Milicz.

36. Środa Agnieszka – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

37. Poczta Paulina – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

38. Kempas Dominika – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

39. Szarzyńska Martyna – Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek – ¯ary.

40. Andrejczuk Anna – Srebrny medal Pucharu Polski Seniorek w Trzcielu.

41. Marciniak Miriam – brązowy medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS Kadetek – Nowiny.

42. Środa Malwina – brązowy medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS Kadetek – Nowiny.

43. Usarek Arleta – brązowy medal w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży, XI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Kędzierzyn Ko¼le.
W klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Zapaśniczego wszystkich Klubów w zapasach w stylu wolnym

Klub Sportowy „Ceramik” Krotoszyn zajął:

Drużynowo Brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych (kadetów) Slavia – Ruda ¦ląska

Srebrny medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Juniorów w Osielsku.

Złoty medal Drużynowo w Międzynarodowych Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w Stargardzie Szczecińskim.

Brązowy medal Drużynowo w Pucharze Polski Juniorów młodszych w Krotoszynie.

Srebrny medal Drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju UKSów w Krotoszynie.

Srebrny medal Drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju UKSów w Miliczu.

I miejsce Klubowo w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w Żarach.

I miejsce w Turnieju Międzynarodowym w Krotoszynie

I miejsce w Turnieju Międzynarodowym Palermo – Sycylia.

W klasyfikacji Wojewódzkiej Klub Sportowy „Ceramik” Krotoszyn w wyżej wymienionych grupach zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej dziewczyn i chłopców.

Współpraca w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych:

W ramach Uczniowskich Klubów Sportowych raz na kwartał odbywają się Turnieje z udziałem wszystkich UKSów, Fili z terenu naszego Powiatu oraz LKS „Ceramik” Krotoszyn. LKS dofinansowuje zarówno organizacje wyżej wymienionych turniejów jak i zawodników którzy startują w zawodach Ogólnopolskich, Makroregionalnych.

Założenia Klubu Zapaśniczego na 2007 rok.

– Obronić  medale w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski dziewczyn i chłopców, w Mistrzostwach Polski Juniorów dziewczyn i chłopców oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

– Zakwalifikowanie się jednego do dwóch zawodników w Mistrzostwach Europy.

– Pozyskać nowych sponsorów dla Klubu.

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży:

Coroczny postęp punktowy związany ściśle ze szkoleniem młodzieży a przekładający się na nakłady finansowe na rok 2008 pozwoli na właściwe prowadzenie szkolenia z grupami młodzieżowymi przez co osiągniemy ciąg szkoleniowy od dzieci poprzez kolejne grupy aż do seniora.

Pragniemy nadmieniæ ze startujemy w dyscyplinie Olimpijskiej i spełniamy wszystkie wymogi we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży