Nowe Władze Klubu 2016

W piątek 26 lutego 2016 r. w Restauracji „Krotosz” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LKS Ceramik Krotoszyn.

Poza członkami klubu w zebraniu uczestniczyli liczni goście z władz samorządowych w tym Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Julian Jokś oraz Burmistrz Miasta Odolanów Marian Janicki, a także przedstawiciele Polskiego Związku Zapaśniczego z wiceprezesem Maciejem Zakowiczem oraz członkiem Zarządu Panią Agatą Mikulską

Walne Zebranie któremu przewodniczył Wiesław Skotarek jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Klubu.

Kolejnym kluczowym tematem był wybór nowego Prezesa Klubu, którym bez większych niespodzianek, został ponownie Lech Pauliński. Następnie Walne Zebranie Członków wybrało pozostałych członków Zarządu: Monikę Oprysiak, Bronisława Plutę, Jacka Cierniewskiego, Wojciecha Walę, Ryszarda Woltmana, Grzegorza Właśniaka, Bogdana Kowalskiego i Macieja Oprysiaka. Zarząd na najbliższym zebraniu dokona podziału funkcji.

Warto dodać, iż przyjęto też nowy tekst statutu, który został dostosowany do aktualnych przepisów i realiów, dzięki czemu klub będzie mógł sprawnie funkcjonować. Nowa wersja statutu dostępna tutaj.

Walne Zebranie przyjęło też następujące kierunki działań:

  1. Położenie większego nacisku na szkolenie dzieci;
  2. Zwiększenie współpracy z rodzicami;
  3. Dalszy rozwój współpracy ze Szkołami;
  4. Promocja zapasów na festynach, uroczystościach itp.;
  5. Ujednolicenie zasad udziału zawodników w zawodach.

Bardzo cieszy fakt, iż w Zebraniu frekwencja wynosiła 75%. Nie zabrakło byłych zawodników, jak i rodziców naszych najmłodszych zawodników.