Search for:
Nowe Władze Klubu 2016

W piątek 26 lutego 2016 r. w Restauracji „Krotosz” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LKS Ceramik Krotoszyn.

Poza członkami klubu w zebraniu uczestniczyli liczni goście z władz samorządowych w tym Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Julian Jokś oraz Burmistrz Miasta Odolanów Marian Janicki, a także przedstawiciele Polskiego Związku Zapaśniczego z wiceprezesem Maciejem Zakowiczem oraz członkiem Zarządu Panią Agatą Mikulską

Walne Zebranie któremu przewodniczył Wiesław Skotarek jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Klubu.

Kolejnym kluczowym tematem był wybór nowego Prezesa Klubu, którym bez większych niespodzianek, został ponownie Lech Pauliński. Następnie Walne Zebranie Członków wybrało pozostałych członków Zarządu: Monikę Oprysiak, Bronisława Plutę, Jacka Cierniewskiego, Wojciecha Walę, Ryszarda Woltmana, Grzegorza Właśniaka, Bogdana Kowalskiego i Macieja Oprysiaka. Zarząd na najbliższym zebraniu dokona podziału funkcji.

Warto dodać, iż przyjęto też nowy tekst statutu, który został dostosowany do aktualnych przepisów i realiów, dzięki czemu klub będzie mógł sprawnie funkcjonować. Nowa wersja statutu dostępna tutaj.

Walne Zebranie przyjęło też następujące kierunki działań:

 1. Położenie większego nacisku na szkolenie dzieci;
 2. Zwiększenie współpracy z rodzicami;
 3. Dalszy rozwój współpracy ze Szkołami;
 4. Promocja zapasów na festynach, uroczystościach itp.;
 5. Ujednolicenie zasad udziału zawodników w zawodach.

Bardzo cieszy fakt, iż w Zebraniu frekwencja wynosiła 75%. Nie zabrakło byłych zawodników, jak i rodziców naszych najmłodszych zawodników.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – Aktualizacja

W dniu dzisiejszym Zarząd LKS Ceramik Krotoszyn podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków LKS Ceramik Krotoszyn w dniu 26 lutego 2016 r. w restauracji „Krotosz”.

I Termin – 26.02.2016 r., godz. 18:00, Restauracja „Krotosz”
II Termin – 26.02.2016 r., godz. 18:15, Restauracja „Krotosz”

Wstępny projekt porządku zebrania

   1. Otwarcie zebrania – Prezes Lech Pauliński
   2. Powitanie uczestników i zaproszonych gości – Prezes Lech Pauliński
   3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta Zebrania
   4. Przedstawienie i przyjęcie Porządku zebrania
   5. Wybór Komisji
   a. Mandatowej
   b. Skrutacyjnej
   c. Uchwał i wniosków
   6. Stwierdzenie prawomocności zebrania – Komisja Mandatowa
   7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LKS Ceramik Krotoszyn – Prezes Lech Pauliński
   8. Sprawozdanie finansowe – Księgowa W. Baran
   9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
   10. Projekt nowego teksty Statutu – Wiceprezes Maciej Oprysiak
   11. Dyskusja nad pkt. 6 -10
   12. Podjęcie uchwał:
   a. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
   b. w sprawie uchwalenia nowego tekstu Statutu
   13. Wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
   14. Wystąpienie zaproszonych gości
   15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków
   16. Wolne głosy i wnioski
   17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

    Pobierz “projekt_porządu_obrad_2016.pdf”

    projekt_porządu_obrad_2016.pdf – Pobrano 601 razy – 64,00 KB

    Pobierz “Projekt Statutu 2016”

    STATUT_projekt_2016.pdf – Pobrano 633 razy – 146,19 KB
Logo LKS
Nowe władze Ceramika…

W piątek 20 stycznia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ludowego Klubu Sportowego.

Członkowie jednomyślnie przyjęli sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej, zmieniono także statut klubu, dostosowując go do nowych przepisów. Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie kadencji zarządu do 4 lat.

Na zebraniu ustalono, iż zarząd będzie się składał z 13 członków z prezesem na czele.

Na wniosek Zarządu LKS Ceramik Polski Związek Zapaśniczy odznaczył Panów Aleksandra Bojarskiego i Ryszarda Sygierta złotą gwiazdą z diamentami – najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez PZZ za wkład w promocję zapasów i olbrzymią pomoc naszemu klubowi.

W wyniku głosowań wybrano:

Prezes– Pauliński Lech

V-ce Prezes ds. finansowych – Cierniewski Jacek
V-ce Prezes ds. marketingu i mediów – Oprysiak Maciej
V-ce Prezes ds. sportowych – Bronisław Pluta

Członkowie Zarządu
Bojarski Aleksander
Szeszycki Bogusław
Właśniak Grzegorz
Siudy Tomasz
Krzywonos Grzegorz
Patalas Rafał

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Skotarek Wiesław
V-ce Przewodniczący – Zielonka Zdzisław
Sekretarz – Ratajczyk Kazimierz

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/107478150619206222089/albumid/5701084093898908577?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]