Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Share

Zarząd Klubu informuje o podjęciu uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Miejsce: Hala Sportowa w Krotoszynie, przy ul. Sportowej 1

I Termin: 9.11.2021, godz. 18:00
II Termin: 9.11.2021, godz. 18:15

Projekt porządku wraz z innymi materiałami do pobrania poniżej. Uwagi można zgłaszać do wiceprezesa M. Oprysiaka bądź bezpośrednio w trakcie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Podstawa prawna:
§ 18 pkt 1a Statutu
§ 20 pkt 1 Statutu